4.9.11 - New Brighton HS vs. Rochester HS - Varsity - JoeSabella