4.20.12 - New Brighton HS vs. Freedom HS - JV - JoeSabella